۱۲۷,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
۱۳۷,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
 • واحد: بسته

خشکبار

سیب خشک

۷۵۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو
۱۳۲,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
۲۳۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

خشکبار

موز خشک

۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

خشکبار

نارگیل خشک

۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو
۱۴۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
۱۳۷,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
۷۵,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد

خشکبار

انجیر شکری

۲۲۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد

خشکبار

ذرت میویتا

۱۴۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
error: