انواع سبزی خشک و میوه خشک کاملا بهداشتی و بدون دخالت دست

سبزی و میوه خشک

آلو خشک

 • واحد: کیلو

سبزی و میوه خشک

آناناس خشک

 • واحد: کیلو

سبزی و میوه خشک

اسنک انبه میویتا

 • واحد: بسته

سبزی و میوه خشک

اسنک توت فرنگی میویتا

 • واحد: بسته
 • واحد: بسته

سبزی و میوه خشک

اسنک سیب میویتا

 • واحد: بسته
 • واحد: بسته

سبزی و میوه خشک

اسنک هلو میویتا

 • واحد: بسته

سبزی و میوه خشک

انبه خشک

 • واحد: کیلو

سبزی و میوه خشک

انبه خشک استوایی

 • واحد: کیلو

سبزی و میوه خشک

پاپایا زرد و قرمز خشک

 • واحد: کیلو

سبزی و میوه خشک

پوملو خشک

 • واحد: کیلو

سبزی و میوه خشک

تره فرنگی میویتا

 • واحد: بسته

سبزی و میوه خشک

توت فرنگی خشک

 • واحد: کیلو

سبزی و میوه خشک

جعفری خشک میویتا

 • واحد: بسته
 • واحد: بسته
 • واحد: بسته
 • واحد: بسته
 • واحد: بسته

سبزی و میوه خشک

خرمالو خشک

 • واحد: کیلو
error: