انواع سبزی خشک و میوه خشک کاملا بهداشتی و بدون دخالت دست

سبزی و میوه خشک

اسنک توت فرنگی میویتا

۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • واحد: بسته

سبزی و میوه خشک

اسنک هلو میویتا

۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • واحد: بسته
 • واحد: بسته

سبزی و میوه خشک

اسنک انبه میویتا

۹۵,۰۰۰ ریال
 • واحد: بسته
۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • واحد: بسته

سبزی و میوه خشک

اسنک سیب میویتا

۶۵,۰۰۰ ریال
 • واحد: بسته

سبزی و میوه خشک

برگه زرد آلو ۵۰۰ گرمی

۴۷۰,۰۰۰ ریال

سبزی و میوه خشک

عناب متوسط ۳۵۰ گرمی

۲۲۰,۰۰۰ ریال
 • واحد: بسته
 • واحد: بسته
 • واحد: بسته
 • واحد: بسته
 • واحد: بسته

سبزی و میوه خشک

ریحان خشک شده میویتا

۱۹۰,۰۰۰ ریال
 • واحد: بسته

سبزی و میوه خشک

مخلوط میوه خشک مانژن

۳۲۰,۰۰۰ ریال
 • واحد: بسته
 • واحد: بسته
 • واحد: بسته
 • واحد: بسته

سبزی و میوه خشک

انبه خشک استوایی

۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • واحد: کیلو

سبزی و میوه خشک

نارگیل خشک

۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • واحد: کیلو
error: