محصولات بسته بندی بامیکا

محصولات بسته بندی بامیکا

بی بی اسفناج ۱۳۰ گرمی بامیکا

۸۵,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

محصولات بسته بندی بامیکا

پیاز داغ خلالی بامیکا

۱۳۵,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

محصولات بسته بندی بامیکا

روغن کنجد ۱ لیتری بامیکا

۶۷۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بطری

محصولات بسته بندی بامیکا

روکولا ۱۳۰ گرمی بامیکا

۸۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

محصولات بسته بندی بامیکا

سالاد افرا ۱۶۰ گرمی بامیکا

۴۶,۰۰۰ ریال

مواد تشکیل دهنده: (کاهو پیچ، خیار، هویج، گوجه زیتونی، ذرت، زیتون)

 • واحد: بسته

محصولات بسته بندی بامیکا

سالاد دیسی ۳۵۰ گرمی بامیکا

۹۹,۰۰۰ ریال

مواد تشکیل دهنده: (کاهو پیچ، خیار، هویج، گوجه زیتونی، ذرت)

 • واحد: بسته

محصولات بسته بندی بامیکا

سالاد ذرت ۱۵۰ گرمی بامیکا

۴۹,۰۰۰ ریال

مواد تشکیل دهنده: (ذرت، ژامبون، قارچ، هویج، سبزیجات معطر، سس )

 • واحد: بسته

محصولات بسته بندی بامیکا

سالاد فرانسوی ۲۷۰ گرمی بامیکا

۱۴۵,۰۰۰ ریال

مواد تشکیل دهنده: (بی بی هویج، بی بی اسفناج، کلم کیل، کاهو فرانسوی، کاهو رسمی، سوئیس چارد، روکولا، گوجه زیتونی)

 • واحد: بسته

محصولات بسته بندی بامیکا

سالاد کلم ۱۵۰ گرمی بامیکا

۲۴,۰۰۰ ریال

مواد تشکیل دهنده: (کلم سفید، هویج، خیارشور، سس مایونز، جعفری)

 • واحد: بسته

محصولات بسته بندی بامیکا

سالاد نیکا ۱۵۰ گرمی بامیکا

۳۱,۵۰۰ ریال

مواد تشکیل دهنده: (کاهو پیچ، خیار، هویج، گوجه زیتونی، ذرت)

 • واحد: بسته

محصولات بسته بندی بامیکا

سبزی آش خرد شده ۴۵۰ گرمی بامیکا

۹۷,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

محصولات بسته بندی بامیکا

سبزی اسفناج ۲۰۰ گرمی بامیکا

۲۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

محصولات بسته بندی بامیکا

سبزی پیازچه ۱۱۰ گرمی بامیکا

۳۵,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

محصولات بسته بندی بامیکا

سبزی جعفری ۲۰۰ گرمی بامیکا

۳۲,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

محصولات بسته بندی بامیکا

سبزی جعفری خرد شده ۴۵۰ گرمی بامیکا

۱۰۵,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

محصولات بسته بندی بامیکا

سبزی خوردن ۲۰۰ گرمی بامیکا

۷۵,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

محصولات بسته بندی بامیکا

سبزی خوردن تک نفره ۸۰ گرمی بامیکا

۴۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

محصولات بسته بندی بامیکا

سبزی ریحان ۶۰ گرمی بامیکا

۲۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

محصولات بسته بندی بامیکا

سبزی ریحان ایتالیایی ۸۰ گرمی بامیکا

۱۱۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

محصولات بسته بندی بامیکا

سبزی شوید ۲۰۰ گرمی بامیکا

۳۲,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
error: