محصولات بسته بندی بامیکا

سبزی قورمه خرد شده ۴۵۰ گرمی بامیکا

۹۷,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

محصولات بسته بندی بامیکا

سبزی کوکو پلو خرد شده ۴۵۰ گرمی بامیکا

۹۷,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

محصولات بسته بندی بامیکا

سبزی گشنیز ۲۰۰ گرمی بامیکا

۳۲,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

محصولات بسته بندی بامیکا

سبزی معطر ۱۰۰ گرمی بامیکا

۴۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

محصولات بسته بندی بامیکا

سبزی نعنا ۲۰۰ گرمی بامیکا

۳۵,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
۱۱۵,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

محصولات بسته بندی بامیکا

سوئیس چارد ۱۸۵ گرمی بامیکا

۱۳۵,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

محصولات بسته بندی بامیکا

فلفل دلمه رنگی ۴۰۰ گرمی بامیکا

۱۳۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

محصولات بسته بندی بامیکا

فلفل دلمه سبز ۴۰۰ گرمی بامیکا

۱۱۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

محصولات بسته بندی بامیکا

کاهو خرد شده ۴۰۰ گرمی بامیکا

۶۸,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

محصولات بسته بندی بامیکا

کاهو فرانسوی ۲۲۰ گرمی بامیکا

۱۱۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

محصولات بسته بندی بامیکا

کرفس پاک شده ۴۰۰ گرمی بامیکا

۶۴,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

محصولات بسته بندی بامیکا

کرفس خرد شده ۴۵۰ گرمی بامیکا

۶۴,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

محصولات بسته بندی بامیکا

کلم بروکلی ۴۰۰ گرمی بامیکا

۶۵,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

محصولات بسته بندی بامیکا

کلم سفید خرد شده ۳۵۰ گرمی بامیکا

۴۴,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

محصولات بسته بندی بامیکا

کلم کیل ۱۸۵ گرمی بامیکا

۱۳۵,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

محصولات بسته بندی بامیکا

مغز کاهو رسمی ۲۵۰ گرمی بامیکا

۱۰۵,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

محصولات بسته بندی بامیکا

نعنا موهیتو ۸۰ گرمی بامیکا

۶۵,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

محصولات بسته بندی بامیکا

هویج خلالی۴۵۰ گرمی بامیکا

۵۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد

محصولات بسته بندی بامیکا

کاهو لیتل جم قرمز و سبز بامیکا

۹۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
error: