میوه و صیفی جات

میوه و صیفی جات

آلوئه ورا

۶۰۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: عدد

میوه و صیفی جات

آناناس

۲۵۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

آناناس اسلایس

۵۳۱,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

آووکادو

۲۷۴,۰۰۰ ریال

 • واحد: عدد

میوه و صیفی جات

ازگیل

۳۱۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

استار فروت

۳۶۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: عدد

میوه و صیفی جات

اسفناج شمال

۴۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

میوه و صیفی جات

انار دماوند

۱۴۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

انار دون شده

۴۲۸,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

انار ساوه

۱۴۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

انار شیراز

۱۵۴,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

انار شیراز ممتاز

۱۱۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

انبه و

۲۴۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: عدد
۱۷۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

انگور شاهرودی

۱۱۵,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

بائل فروت

۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: عدد

میوه و صیفی جات

بادمجان دلمه

۶۶,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

بادمجان رسمی

۳۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

بادمجان کامچین

۹۵,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

میوه و صیفی جات

بادمجان گلخانه

۳۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو
error: