میوه و صیفی جات

میوه استوایی

آلوئه ورا

 • واحد: عدد

میوه

آناناس

 • واحد: کیلو

میوه های خرد شده

آناناس اسلایس

 • واحد: کیلو
 • واحد: عدد

میوه

ازگیل

 • واحد: کیلو

میوه استوایی

استار فروت

 • واحد: عدد
 • واحد: بسته
 • واحد: کیلو

میوه های خرد شده

انار دون شده

 • واحد: کیلو
 • واحد: کیلو
 • واحد: کیلو
 • واحد: کیلو

میوه استوایی

انبه و

 • واحد: عدد
 • واحد: کیلو

میوه استوایی

بائل فروت

 • واحد: عدد

فرنگیجات

بادمجان دلمه

 • واحد: کیلو

فرنگیجات

بادمجان رسمی

 • واحد: کیلو
 • واحد: بسته
 • واحد: کیلو
error: