سبزیجات

میوه و صیفی جات

پیاز زرد

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

پیاز سفید

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

پیاز قرمز

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

تره فرنگی

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

ذرت مکزیکی

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

سیب زمینی نو

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

سیر تازه

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

سیر خشک

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

شلغم

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

فلفل دلمه رنگی

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

فلفل دلمه سبز

 • واحد: کیلو
 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

فلفل سوزنی شیرین

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

فلفل شمشیری تند

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

کاهو پیچ

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

کاهو رسمی

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

کرفس

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

کلم بروکلی

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

کلم سفید

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

کلم قرمز

 • واحد: کیلو
error: