فرنگیجات

میوه و صیفی جات

بادمجان دلمه

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

بادمجان رسمی

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

بادمجان گلخانه

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

بی بی کروت ایرانی

 • واحد: بسته

میوه و صیفی جات

فلفل شمشیری شیرین

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

فلفل کاپری رنگی

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

کدو حلوایی

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

کدو خورشتی

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

گوجه زیتونی

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

گوجه زیتونی خوشه ای

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

گوجه فرنگی بوته

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

گوجه فرنگی گلخانه

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

لبو

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

لوبیا سبز

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

هویج

 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد

میوه و صیفی جات

ترب سفید

 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد

میوه و صیفی جات

ترب سیاه

 • واحد: کیلو
error: