فرنگیجات

میوه و صیفی جات

بادمجان دلمه

۶۶,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

بادمجان رسمی

۳۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

بادمجان گلخانه

۳۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

بی بی کروت ایرانی

۱۱۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

میوه و صیفی جات

فلفل شمشیری شیرین

۲۴۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

فلفل کاپری رنگی

۲۷۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

کدو حلوایی

۵۵,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

کدو خورشتی

۸۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

گوجه زیتونی

۲۴۴,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

گوجه زیتونی خوشه ای

۲۲۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

گوجه فرنگی بوته

۷۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

گوجه فرنگی گلخانه

۶۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

لبو

۸۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

لوبیا سبز

۸۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

هویج

۳۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد

میوه و صیفی جات

ترب سفید

۲۶,۵۰۰ ریال

 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد

میوه و صیفی جات

ترب سیاه

۳۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو
error: