میوه استوایی

میوه و صیفی جات

آلوئه ورا

۶۰۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: عدد

میوه و صیفی جات

استار فروت

۳۶۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: عدد

میوه و صیفی جات

انبه و

۲۴۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: عدد

میوه و صیفی جات

بائل فروت

۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: عدد

میوه و صیفی جات

بلک بری

۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

میوه و صیفی جات

بلوبری

۵۵۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

میوه و صیفی جات

بی بی آناناس استوایی

۷۰۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: عدد

میوه و صیفی جات

بی بی کروت

۴۰۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

میوه و صیفی جات

پاپایا

۵۶۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: عدد

میوه و صیفی جات

پشن فروت

۴۶۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

میوه و صیفی جات

پوملو

۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

پیتایا استوایی

۹۳۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: عدد

میوه و صیفی جات

دراگون

۸۰۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: عدد

میوه و صیفی جات

رازبری

۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

میوه و صیفی جات

رامبوتان

۴۶۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

میوه و صیفی جات

ردکارنت

۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

میوه و صیفی جات

زرد چوبه تازه

۵۳۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

میوه و صیفی جات

سورسوپ استوایی

۱,۵۸۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: عدد

میوه و صیفی جات

سیب چوبی استوایی

۵۲۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: عدد
۵۰۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
error: