میوه های خرد شده

میوه و صیفی جات

آناناس اسلایس

۵۳۱,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

انار دون شده

۴۲۸,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو
۲۸۴,۰۰۰ ریال

برخی میوه های فصل

 • واحد: کیلو
۴۴۸,۰۰۰ ریال

برخی میوه های فصل به اضافه توت فرنگی و آناناس

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

کدو حلوایی اسلایس

۱۲۸,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

نارگیل اسلایس

۱,۶۸۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

هندوانه قرمز اسلایس

۱۲۸,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد

میوه و صیفی جات

خربزه اسلایس

۱۰۵,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد

میوه و صیفی جات

دستمبو اسلایس

۱۲۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد

میوه و صیفی جات

طالبی آناناسی اسلایس

۱۵۵,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد

میوه و صیفی جات

طالبی اسلایس

۱۴۸,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد

میوه و صیفی جات

ملون اسلایس

۱۵۵,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو
error: