میوه های خرد شده

میوه و صیفی جات

آناناس اسلایس

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

انار دون شده

 • واحد: کیلو

برخی میوه های فصل

 • واحد: کیلو

برخی میوه های فصل به اضافه توت فرنگی و آناناس

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

کدو حلوایی اسلایس

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

نارگیل اسلایس

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

هندوانه قرمز اسلایس

 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد

میوه و صیفی جات

خربزه اسلایس

 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد

میوه و صیفی جات

دستمبو اسلایس

 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد

میوه و صیفی جات

طالبی آناناسی اسلایس

 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد

میوه و صیفی جات

طالبی اسلایس

 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد

میوه و صیفی جات

ملون اسلایس

 • واحد: کیلو
error: