در انبار موجود نمی باشد
۱۱۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
۹۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد

میوه و صیفی جات

کلم بروکسل

۱۱۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد

میوه و صیفی جات

کلم قمری

۶۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد

میوه و صیفی جات

کنگر

۱۵۶,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد

میوه و صیفی جات

کیل ولگ

۸۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد

میوه و صیفی جات

گل لادن خوراکی ولگ

۹۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد

میوه و صیفی جات

گلابی جنگلی ایرانی

۲۰۶,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد

میوه و صیفی جات

گوجه سبز

۲۱۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد

میوه و صیفی جات

گیلاس تکدانه

۴۳۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد

میوه و صیفی جات

لیمو ترش سبز

۱۹۶,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد

میوه و صیفی جات

لیمو ترش سبز و

۴۳۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد

میوه و صیفی جات

لیمو ترش و زرد

۳۰۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد

میوه و صیفی جات

مارچوبه ولگ

۱۳۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد

میوه و صیفی جات

ملون اسلایس

۱۵۵,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد

میوه و صیفی جات

میکس سالادی رایا

۱۲۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد

میوه و صیفی جات

میکس سالادی ولگ

۱۰۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد

میوه و صیفی جات

نخود فرنگی پاک شده

۱۰۴,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد

میوه و صیفی جات

نعنا سیب گل باز ۵۰ گرمی

۴۸,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد

میوه و صیفی جات

نعنا سیب ولگ

۷۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
error: