میوه و صیفی جات

پیتایا استوایی

۹۳۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: عدد

میوه و صیفی جات

تره شمال

۴۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

میوه و صیفی جات

تره فرنگی

۵۴,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

تمبر هندی ترش

۳۰۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

میوه و صیفی جات

تمبر هندی شیرین

۲۶۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

میوه و صیفی جات

تمبر هندی ملس

۲۹۵,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

میوه و صیفی جات

توت فرنگی جیرفت

۲۵۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

توت فرنگی کرج

۲۸۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو

میوه و صیفی جات

جعفری شمال

۴۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
۴۷,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
۴۵,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
۳۲,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
۴۲,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
۴۷,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
۲۶,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
۳۲,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
۲۵,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
۴۶,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
۴۷,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته

میوه و صیفی جات

جوانه ماش راوک ۳۳۰ گرمی

۴۵,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
error: