سبزیجات کارخانه بامیکا را می‌توانید به صورت آنلاین از فروشگاه اینترنتی بامیکا خریداری کنید.

۱۰۵,۰۰۰ ریال
 • واحد: بسته
 • واحد: بسته
 • واحد: بسته
 • واحد: بسته
 • واحد: بسته
 • واحد: بسته
 • واحد: بسته
 • واحد: بسته
 • واحد: بسته
 • واحد: بسته
 • واحد: بسته
 • واحد: بسته
 • واحد: بسته
 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
۲۵۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
۱۱۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد
۱۴۹,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد
۱۲۵,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد
۱۲۵,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد
 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
 • واحد: بسته