سبزیجات کارخانه بامیکا را می‌توانید به صورت آنلاین از فروشگاه اینترنتی بامیکا خریداری کنید.

  • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
۳۰۰,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
۱۴۹,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد
۱۰۹,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد
۱۲۵,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد
۱۲۵,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد
  • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
  • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
  • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
  • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
  • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
  • واحد: بسته