سبزیجات نیمه آماده را می‌توانید آنلاین از فروشگاه بامیکا تهیه کنید

 • واحد: بسته
 • واحد: بسته
 • واحد: بسته
 • واحد: بسته
۱۷۰,۰۰۰ ریال
 • واحد: بسته
۱۹۰,۰۰۰ ریال
 • واحد: بسته
۱۹۰,۰۰۰ ریال
 • واحد: بسته
 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
۱۴۰,۰۰۰ ریال
 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
۳۱۹,۰۰۰ ریال
 • واحد: بسته