سبزیجات نیمه آماده را می‌توانید آنلاین از فروشگاه بامیکا تهیه کنید

 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
۲۲۵,۰۰۰ ریال
 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
۱۴۰,۰۰۰ ریال
 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
۳۰۴,۰۰۰ ریال
 • واحد: بسته