سالاد های رنگارنگ بامیکا.

سالاد های تازه و آماده مصرف بامیکا را می‌توانید از سایت بامیکا و به صورت آنلاین سفارش دهید.

 • واحد: کیلو
 • واحد: کیلو
 • واحد: کیلو
 • واحد: کیلو
 • واحد: کیلو
 • واحد: کیلو
 • واحد: کیلو
 • واحد: کیلو
 • واحد: کیلو
 • واحد: کیلو
 • واحد: کیلو
 • واحد: کیلو
 • واحد: کیلو
 • واحد: کیلو
 • واحد: کیلو
 • واحد: کیلو
 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد
۶۴۸,۰۰۰ ریال
 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد
۳۸۷,۰۰۰ ریال
 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد
۵۲۵,۰۰۰ ریال
در انبار موجود نمی باشد
 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد
۶۸۵,۰۰۰ ریال
 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد
۵۸۵,۰۰۰ ریال
 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد
 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد
۵۴۵,۰۰۰ ریال
 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد
 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد
۴۸۵,۰۰۰ ریال
 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد
۳۹۸,۰۰۰ ریال
 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد
۴۴۵,۰۰۰ ریال
 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد
۴۸۵,۰۰۰ ریال
 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد
۳۱۵,۰۰۰ ریال
 • واحد: کیلو