غذای اصلی بامیکا.

وعده های غذایی بامیکا را از این صفحه می‌توانید تهیه کنید.

  • پرس: 500 گرم
  • واحد: بسته
  • واحد: بسته
  • واحد: کیلو
  • واحد: کیلو
  • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
۵۸۵,۰۰۰ ریال
  • واحد: بسته