غذای لقمه.

لقمه‌های خوشمزه بامیکا را از این صفحه تهیه کنید.

 • واحد: بسته
 • واحد: بسته
 • واحد: بسته
 • واحد: بسته
 • واحد: عدد
 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
۴۸۵,۰۰۰ ریال
 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
۹۶۰,۰۰۰ ریال
 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد
۹۶۰,۰۰۰ ریال
 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد
۹۶۰,۰۰۰ ریال
 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد
 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد
 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
۵۸۵,۰۰۰ ریال
 • واحد: بسته