غذای لقمه.

لقمه‌های خوشمزه بامیکا را از این صفحه تهیه کنید.

 • واحد: بسته
 • واحد: بسته
 • واحد: بسته
 • واحد: بسته
 • واحد: بسته
 • واحد: بسته
۵۰,۰۰۰ ریال
 • واحد: عدد
 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
۳۸۵,۰۰۰ ریال
 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
۴۶۵,۰۰۰ ریال
 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
۴۶۵,۰۰۰ ریال
 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد
۳۶۵,۰۰۰ ریال
 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
۴۶۰,۰۰۰ ریال
 • واحد: بسته