سبزیجات

 • واحد: بسته
 • واحد: بسته
 • واحد: بسته
 • واحد: بسته
۲۴۹,۰۰۰ ریال
 • واحد: کیلو
 • واحد: کیلو
 • واحد: کیلو
 • واحد: کیلو
 • واحد: کیلو
 • واحد: کیلو
 • واحد: کیلو
 • واحد: کیلو
 • واحد: کیلو
 • واحد: کیلو
 • واحد: کیلو
 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
۱۰۶,۰۰۰ ریال
 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
۱۱۹,۰۰۰ ریال
 • واحد: کیلو