در انبار موجود نمی باشد

میوه و صیفی جات

گیلاس تکدانه

۴۳۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد

میوه و صیفی جات

لیمو ترش سبز

۱۹۶,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد

میوه و صیفی جات

لیمو ترش سبز و

۴۰۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد

میوه و صیفی جات

لیمو ترش و زرد

۳۰۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد

میوه و صیفی جات

مارچوبه ولگ

۱۳۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
۱۳۶,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
۸۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
۱۵۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: عدد
در انبار موجود نمی باشد
۱۵۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: عدد
در انبار موجود نمی باشد

میوه و صیفی جات

ملون

۶۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد

میوه و صیفی جات

ملون اسلایس

۱۵۵,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد

میوه و صیفی جات

میکس سالادی رایا

۱۲۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد

میوه و صیفی جات

میکس سالادی ولگ

۱۰۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد

محصولات ارگانیک

نارنج ارگانیک سمیع

۴۸,۵۰۰ ریال

 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد

غذاهای سرد آماده

نان کروتان با طعم سیر

۲۴۹,۰۰۰ ریال

 • واحد: کیلو
در انبار موجود نمی باشد
 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
 • واحد: بسته
error: