۱۸۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
۲۱۲,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
۱۱۵,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
۲۱۵,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
۱۴۵,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
۱۲۵,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
۱۱۸,۰۰۰ ریال

مواد تشکیل دهنده: (کلم سفید، پیاز، جوانه ماش، قارچ، هویج، جعفری، سویا سس، نان اسپرینگ رول)

 • واحد: بسته
۱۸۵,۰۰۰ ریال

مواد تشکیل دهنده: (گوشت چرخ کرده، کلم سفید، پیاز، جوانه ماش، قارچ، هویج، جعفری، سویا سس، نان اسپرینگ رول)

 • واحد: بسته
۱۳۸,۰۰۰ ریال

مواد تشکیل دهنده: (مرغ ساطوری شده، کلم سفید، پیاز، جوانه ماش، قارچ، هویج، جعفری، سویا سس، نان اسپرینگ رول)

 • واحد: بسته

میوه و صیفی جات

اسفناج شمال

۴۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
 • واحد: بسته
۲۲۳,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
۹۵,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
 • واحد: بسته
۹۰,۰۰۰ ریال

 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
 • واحد: بسته
در انبار موجود نمی باشد
 • واحد: بسته
 • واحد: بسته
error: