• واحد: بسته
 • واحد: بسته
 • واحد: بسته
 • واحد: بسته
 • واحد: بسته
 • واحد: بسته

مواد تشکیل دهنده: (کلم سفید، پیاز، جوانه ماش، قارچ، هویج، جعفری، سویا سس، نان اسپرینگ رول)

 • واحد: بسته

مواد تشکیل دهنده: (گوشت چرخ کرده، کلم سفید، پیاز، جوانه ماش، قارچ، هویج، جعفری، سویا سس، نان اسپرینگ رول)

 • واحد: بسته

مواد تشکیل دهنده: (مرغ ساطوری شده، کلم سفید، پیاز، جوانه ماش، قارچ، هویج، جعفری، سویا سس، نان اسپرینگ رول)

 • واحد: بسته
 • واحد: بسته

سبزی و میوه خشک

اسنک انبه میویتا

 • واحد: بسته

سبزی و میوه خشک

اسنک توت فرنگی میویتا

 • واحد: بسته
 • واحد: بسته
 • واحد: بسته
error: